Get Adobe Flash player
Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
ocena maszyn i urządzeń w zakresie minimalnych wymagań BHP
pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych BHP i p-poż.
doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Get Adobe Flash player