Get Adobe Flash player
Kontrola nad warunkami pracy oraz przestrzeganiem przepisów i zasad bhp i p.poż
Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, uwzględniając środki prewencyjne ograniczające poziom ryzyka
Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
Opracowywanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów
Wyposażanie obiektów w znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż. i ewakuacji
Prowadzenie dokumentacji kadrowej
Get Adobe Flash player
Sporządzanie i przedstawianie co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp
Kontakt z firmami zajmującymi się wykonywaniem pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
Współdziałanie z lekarzem medycyny pracy, społecznym inspektorem pracy oraz organami nadzoru nad warunkami pracy

Zgodnie z art. 237(11) Kodeksu pracy "Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy".
Przenosząc część swoich zadań na nas uzyskujecie Państwo gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług przy jednocześnie niższym koszcie.
Usługi wykonujemy w ramach:
-umów stałych (usługa kompleksowa) dotyczących nadzoru bhp i ochrony przeciwpożarowej,
-umów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
-jednorazowych zleceń.
Ceny dopasujemy indywidualnie w zależności m.in. od wielkości zakładu, występujących zagrożeń a także ilości zatrudnionych pracowników.
Naszym klientom zapewniamy:
-profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
-zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
-poufność wszelkich danych,
-indywidualne podejście do każdego z klientów.